در شرکت های حمل و نقل پیک موتوری آنلاین یکی از ارکان اصلی این حوزه کاری راننده ها میباشند . پیک یاب برای جذب رانندگان از فیلترینگ های خاصی استفاده میکند.

1- تمامی رانندگان باید از حداقل مدارک مربوط به فعالیت به عنوان پیک موتوری را دارا باشند. مدارک اعم از کارت گواهینامه، کارت موتور و بیمه نامه موتور سیکلت می باشد.

2- شرکت پیک یاب برای تشخیص قابل اعتماد بودن راننده، از آنها تست عدم اعتیاد و گواهی سوء پیشینه دریافت میکند. این موارد تنها بخشی از مدارک و ضمانت هایی ست که پیک یاب برای جذب رانندگان از آنها دریافت میکنند. پیک یاب برای احترام به مشتریان خود به صورت هفتگی برای رانندگان جلسات حضوری برگزار میکند که در آن جلسات تمامی متد های برخورد با مشتری و انجام امور سفارشات را آموزش میدهد.