اینترنت کمک بسیاری به نسل بشر کرده است که با پیشرفت این فناوری فعالیت های انسان نیز آسان تر شده است.

فعالیت هایی هم چون نقشه،انجام اموربانکی، حسابداری، خرید اینترنتی و درخواست پیک.

پیک یاب یکی از نرم افزار های خدماتی است،که می توانید درخواست پیک دهید و بدون فعالیت جسمانی بسته خود را انتقال دهید و در زمان خود صرفه جویی کنید.

مزایای نرم افزار های اینترنتی:

-جلوگیری از اتلاف وقت

-عدم محدودیت مکان و زمان

-مقرون به صرفه